Vi är JMD eltjänst – en pålitlig leverantör av elinstallationer

JMD Eltjänst levererar elinstallationer och service till företag och privatpersoner i södra Sverige. Vi har varit verksamma i över 20 år och har under den tiden utfört de flesta typer av tjänster inom el. Vi har en bred erfarenhet men även ett brett kontaktnät och många sam- arbetspartners. Det gör att vi kan leverera med hög kvalité oavsett vad jobbet gäller.

JMD Eltjänst är en pålitlig samarbetspartner, för oss är det viktigt att slutresultatet alltid håller högsta kvalite och att jobbet är utfört enligt alla lagar och regler.

På JMD Eltjänst besitter vi stora kunskaper om nätverk och IT-system och vi guidar dig gärna till det bästa systemet för just dina förutsättningar.

Du kan alltid ringa oss på
040-537329

Nyinstallationer

Vi utför nyinstallationer för företag och privatpersoner. Exempel på objekt är villor, kontor och fastigheter. Vi har möjlighet att ta på oss helhetsansvar och utför samtliga arbeten med hög kvalite och kostnadseffektivitet. Ju tidigare vi är involverade i projektet desto bättre blir resultatet, då vi gemensamt kan ta fram en plan för hur arbetet skall utföras.

Service

Kontinuerlig och pålitlig service är viktigt för att kunna upptäcka fel och brister i ett tidigt stadie, och på så sätt kunna åtgärda dessa innan det blir allt för kostsamt. Med oss som servicepartner kan du lita på att din el fungerar problemfritt. Kontakta oss för information om våra serviceavtal.

Nätverk och IT-installationer

Vi har många års erfarenhet av Nätverk och IT-installationer. I dagens samhälle blir det allt mer kritiskt för verksamhete att ständigt vara uppkopplad. Avbott i nätverket kan bli mycket kostsamt. Vi ser till att det blir rätt gjort från början, och skulle det mot förmodan strula så kan vi snabbt vara på plats för att avhjälpa.

Samarbetspartners och kunder

Vi finns alltid bara ett samtal bort
040-537329