Tjänster

JMD Eltjänst erbjuder ett brett utbud av tjänster. Nedan kan du läsa mer om våra olika verksamhetsområden. Kontakta oss för mer detaljerad information om vad vi kan göra för just dig.

Nyinstallationer

Vi utför nyinstallationer för företag och privatpersoner. Exempel på objekt är villor, kontor och fastigheter. Vi har möjlighet att ta på oss helhetsansvar och utför samtliga arbeten med hög kvalite och kostnadseffektivitet. Ju tidigare vi är involverade i projektet desto bättre blir resultatet, då vi gemensamt kan ta fram en plan för hur arbetet skall utföras.

Service

Kontinuerlig och pålitlig service är viktigt för att kunna upptäcka fel och brister i ett tidigt stadie, och på så sätt kunna åtgärda dessa innan det blir allt för kostsamt. Med oss som servicepartner kan du lita på att din el fungerar problemfritt. Kontakta oss för information om våra serviceavtal.

Nätverk och IT-installationer

Vi har många års erfarenhet av Nätverk och IT-installationer. I dagens samhälle blir det allt mer kritiskt för verksamhete att ständigt vara uppkopplad. Avbott i nätverket kan bli mycket kostsamt. Vi ser till att det blir rätt gjort från början, och skulle det mot förmodan strula så kan vi snabbt vara på plats för att avhjälpa.

Vi finns alltid bara ett samtal bort
040-537329